Đây là theme do mình thiết kế, và cũng là đồ án tốt nghiệp của tôi. Rất mong được những bạn nhận xét, góp ý để mình rất có thể hoàn thiện website của tôi tốt …