Hướng dẫn bạn tọa file backup cho 1 UID bất kỳ mà bạn muốn; đồng thời, tạo file backup từ 1 file UID được bạn thêm vào. Hỗ trợ bạn vượt checkpoint bè bạn …