Trong bài này Edugate sẽ hướng dẫn những bạn khởi tạo và tùy chỉnh thanh Menu trong website WordPress một cách dễ dàng.

Comments

  1. Tình nguyện & Khám phá

    Khi mình tạo các blog hay page sau đó đưa vào Menu nhưng mình muốn xóa nó khỏi trang chính tức là nhìn web khỏi rườm ra thì làm thế nào bạn? có bị mất bài đó trong menu ko?