Ngày hôm nay mình tổng hợp lại những cách hack/jailbreak máy PS4 firmware 7.55 + kèm kĩ thuật giữ trạng thái Jailbreak 100%. Cảm ơn bạn đã xem video ngày …