Video này mình hướng dẫn những bạn undervolt card màn hình rời(VGA) để hạ nhiệt độ GPU nhưng vẫn duy trì hiệu năng của VGA bằng phần mềm MSI …