Hướng dẫn update Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
update trên phần mềm dự toán Eta mới nhất
☎️ Hỗ trợ trực tuyến Hotline/Zalo Mr Duy 0965635638
Tải bộ cài mới nhất tại
📌Follow Youtube:

vì vậy CHI PHÍ GIÁN TIẾP gồm có:
1. Chi phí chung
2. Chi phí xây dựng lán trại và nhà tạm
3. Chi phí trọng lượng không xác định được từ thiết kế
4. Chi phí gián tiếp còn sót lại
Được xác định % theo hướng dẫn của Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Những điểm mới của Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Xem chi tiết:

Comments