Khi chọn ngành học là HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH thì trong quá trình đi học các bạn sẽ trải qua một hoặc hai lần đi thực tập tại các công ty du lịch. Việc xin …