Xin chào những bạn ! Lại là một video anh làm tặng riêng cho những bạn hướng dẫn viên trẻ và sinh viên du lịch.Trong tập này anh có nói về những lưu ý cũng như …