Hồ sơ xin việc tiếng Anh là Job application – đó là tập hợp của những tài liệu về cá nhân của người xin việc. Trong số đó, sẽ gồm có đầy đủ lý lịch, quy trình học …