Chính phủ 4.0 đã tạo ra một trang đăng ký xây dựng chi nhánh công ty, doanh nghiệp qua mạng điện tử, tương thích với toàn bộ mọi người. Đặc biệt công ty doanh …