Chào những bạn ! mình làm video này một phần cũng để giải trí và muốn truyền thụ kinh nghiệm xoay Rubik 3×3. Mình chỉ là dân nghiệp dư không chuyên về rubik …