những bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng phương pháp Like + Đăng kí.
Tổng hợp toàn bộ những truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải:
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 1: Bỏ trốn, (19.68 phút: 0:00:00 – 0:19:40)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 2: Giám định thương tật, (20.27 phút: 0:19:40 – 0:39:57)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 3: Khống chế, (11.82 phút: 0:39:57 – 0:51:46)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 4: Tạo hình, (10.96 phút: 0:51:46 – 1:02:43)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 5: Kẻ cuồng khống chế, (19.79 phút: 1:02:43 – 1:22:31)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 6: Mặt người dạ thú, (16.22 phút: 1:22:31 – 1:38:44)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 7: Dùng bạo lực chống bạo lực, (24.39 phút: 1:38:44 – 2:03:07)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 8: Ly hôn, (6.65 phút: 2:03:07 – 2:09:46)
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải – Quyển 16 – Chương 9: Rút lui, (14.63 phút: 2:09:46 – 2:24:24)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman