Bài thi Nói của thí Sinh Nguyễn Văn Tiến truyền cảm hứng học tiếng Anh đến nhiều bạn trẻ. Đề bài Part 2 giành riêng cho Tiến: Describe an intelligent person.

Từ khóa: ĐH y tế công cộng, ĐH y tế công cộng, ĐH y tế công cộng