Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn

Comments

  1. Khiết Tâm

    Kính thưa Quý Chị Em Khiết Tâm Đức Mẹ và Quý Vị, chúng con chân thành xin lỗi vì lý do kỹ thuật nên Bài Giảng Số 9 không phát trực tiếp được như dự kiến. Chúng con sẽ cập nhật lên sau. Mong Quý Chị Em và Quý Vị đang theo dõi chương trình tĩnh tâm thông cảm. Trân trọng kính chào. Ban Truyền Thông Khiết Tâm