Lee Kun-Hee – Người Đưa Samsung Thành Đế Chế Kinh Doanh Tỷ Đô Lee Kun-hee không sinh ra với vị trí kế thừa tập đoàn Samsung, thế nhưng như một …

Từ khóa: chiến lược kinh doanh của sony, chiến lược kinh doanh của sony, chiến lược kinh doanh của sony