Lịch Sử Viettel – Kẻ Đi Sau Trở Thành Ông Trùm Viễn Thông Việt Nam Được xây dựng năm 1989, những nhà sáng lập của Viettel mở màn từ hai bàn tay trắng …

Từ khóa: chiến lược viettel, chiến lược viettel, chiến lược viettel