Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Comments

  1. Huong Caubet

    Con xin thành kính tri ân của tăng thân làng mai .để dc nge giọng nói và hình ảnh ấm áp của sư ông .cầu mong tam bảo gia hộ cho sư ông trụ thế .nam mô bụt .