Hello những bạn, như đã hứa trong video “Đạt IELTS 7.0 trong 2 tuần” lần trước thì trong video hôm nay mình sẽ sẻ chia với những bạn Lộ trình tự học IELTS từ 0-7.0+ …

Từ khóa: tự học ielts, tự học ielts, tự học ielts