Từ khóa: một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Comments

  1. Hong Nguyen

    Em bổ sung thêm ý này anh Huấn ạ. Khi mình nói ra, hành động ra tức là đã có ý nghĩ rồi và có cảm xúc rồi. Cảm xúc là trường năng lượng tác động đến Vũ Trụ. Cảm xúc tích cực hay tiêu cực, hạnh phúc-đau khổ, vui-buồn …chính là điểm tích của năng lượng