Hành vi giao phối với đồng loại đã chết ở quạ rất hiếm gặp và hoàn toàn có thể là cách chúng phản ứng trước mối nguy hiểm tiềm tàng. #khoahoctv #ctipsvn #khoahoc …

Từ khóa: khoa hoc tv, khoa hoc tv, khoa hoc tv