Trong buổi 4 của Series Marketing cơ bản – Marketing 101, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một chủ đề mình rất yêu thích đó là Định vị/Positioning trải qua mô …

Từ khóa: chiến lược marketing mix của vietjet air, chiến lược marketing mix của vietjet air, chiến lược marketing mix của vietjet air