Hiện nay, do tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy để hỗ trợ việc tập luyện tận nhà của sinh viên Bộ môn GDTC & QP đã phối hợp …

Từ khóa: hướng dẫn tập luyện kỹ năng những môn thể thao trong trường học, hướng dẫn tập luyện kỹ năng những môn thể thao trong trường học, hướng dẫn tập luyện kỹ năng những môn thể thao trong trường học