Học trên truyền hình: Môn Địa Lý – Lớp 10 Bài giảng: Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (tiết 2) Giáo viên: Vũ Hải Nam – THPT Chuyên Nguyễn Huệ 1.

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”