Năm hai đẫm màu.

Từ khóa: ĐH mỹ thuật công nghiệp, ĐH mỹ thuật công nghiệp, ĐH mỹ thuật công nghiệp