Nastya và bố và chuyến đi của gia đình đến đảo lợn! Nastya và bố có một chuyến du lịch cùng gia đình đến Đảo Lợn. Họ chơi với lợn và cho chúng ăn. Họ đi vào bên trong biển và chơi với cá mập con. mẩu truyện vui về một chuyến du lịch gia đình rất thú vị

Subscribe to Like Nastya VNM –
INSTAGRAM –
TikTok –

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học