Nastya thực sự thích cạnh tranh trong những cuộc thi và thử thách không giống nhau. Do vậy, cô ấy đã mời bè bạn của tôi tham gia và cô ấy đóng giả làm một thợ trang điểm. Nastya hoa mặt cho những người bạn của tôi. Vì Nastya yêu động vật, nên cô quyết định sẽ trở thành bác sĩ thú y và chăm sóc thú nuôi. Cô ấy đã vẽ dê, lợn, chó con và những vật nuôi khác. Đây đúng là một video hài hước cho trẻ em.

Subscribe to Like Nastya VNM –
INSTAGRAM –
TikTok –

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc