TÌM Ý VÀ LẬP DÀN BÀI MB: Đặt vấn đề: Dù là mở bài bằng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp thì những em cũng phải đưa được vấn đề cần nghị luận vào phần MB: …

Từ khóa: học đi đôi với hành, học đi đôi với hành, học đi đôi với hành