… vào link dưới đây để tải văn bản dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo nghị định 10/2021/NĐ-CP …