Dạy học trên truyền hình Thanh Hóa Môn học: Ngữ văn – Lớp 12 (Văn12) Bài học: Đề ôn tập số 6: Đọc hiểu + đoạn văn NLXH + NLVH bài “giang sơn – Nguyễn …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn