Giảng viên: TS Ngô Thái Hưng (Corvinus University of Budapest, Hungary)

Nguyên lý thống kê – C1 (FULL): Nhập môn thống kê –
Nguyên lý thống kê – C2 (FULL): Tổ chức thống kê kinh tế –
Nguyên lý thống kê – C3 (FULL): Tổng hợp kết quả thống kê –
Nguyên lý thống kê – C4 (FULL): Thống kê hoạt động Marketing –
Nguyên lý thống kê – C5 (FULL): Thời gian, Thời điểm thống kê –
Nguyên lý thống kê – C6 (FULL): những chỉ số thống kê –
Nguyên lý thống kê – C7 (FULL): Chọn mẫu nghiên cứu –
Nguyên lý thống kê – C8 (FULL): Kiểm định giả thiết nghiên cứu –
Nguyên lý thống kê – C9 (FULL): Kiểm định phi thông số –

#thongke #xacsuat #kiemdinh

Từ khóa: công thức thống kê Marketing, công thức thống kê Marketing, công thức thống kê Marketing

Comments

  1. Ngô Linh

    Cảm ơn thầy, thầy nên có tk donate, những người muốn cảm ơn thầy về bải giảng có thể sẽ vấn muốn cảm ơn ạ