Những điều cần phải nắm chắc khi nhập học những trường quân đội nói chung và trường sỹ quan chính trị nói riêng.

Từ khóa: học viện chuyên nghành chính trị, học viện chuyên nghành chính trị, học viện chuyên nghành chính trị