Pháp thoại của thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày 17.03.2005 tại học viện chuyên nghành vương quốc Chính Trị HCM Thủ Đô Hà Nội. CÂU HỎI: Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà …

Từ khóa: học viện chuyên nghành chính trị, học viện chuyên nghành chính trị, học viện chuyên nghành chính trị