Toạ đàm trực tuyến : “ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ĐƯỢC QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, XỬ LÝ AN TOÀN VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH [C4.5]” – Ngày 17/06/2020 (20h – 21h30) …

Từ khóa: kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp y đức cho nhân viên y tế, kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp y đức cho nhân viên y tế, kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp y đức cho nhân viên y tế