Chương trình hướng dẫn học viên làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT vương quốc 2019. Buổi hướng dẫn do thầy giáo Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần …

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”