Chương trình Openday “Một ngày là sinh viên” do Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức với mong muốn giúp học sinh THPT hiểu giá trị của bản thân, định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và trải nghiệm đời sống sinh viên.
#fptDananguniversity#Openday#Motngaylasinhvien#trainghiem#khampha#khoanhkhac

Từ khóa: đại học fpt đà nẵng, đại học fpt đà nẵng, đại học fpt đà nẵng

Có thể bạn quan tâm  [Video] [Miền Trung] - Đại học Kinh tế Huế - Team HCE - đại học kinh tế huế