Tiếp tục với những trải nghiệm thụ vị với phần mềm photoshop cc 2015. Trong video này những những bạn sẽ học cách Sử dụng công cụ Path Tool và Clone Stamp trong …