Phỏng vấn học sinh và phụ huynh tham gia buổi Livestream tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng ngày 31/05/2020. ————– Sản phẩm thuộc …

Từ khóa: trường đại học bách khoa, trường đại học bách khoa, trường đại học bách khoa