Châu khuyên Ngọc nên từ bỏ tình cảm này với Trí. Ngọc vốn được nuông chiều từ bé, muốn gì là có được, nhưng theo Châu, trong tình yêu không phải Ngọc …