Bài giảng Quản trị chiến lược
-~-~~-~~~-~~-~-
👉 👉 👉 KÊNH GIẢNG DẠY kỹ năng QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ
-~-~~-~~~-~~-~-
Link đăng ký theo dõi:
-~-~~-~~~-~~-~-
👉 Tuyển tập bài giảng Quản trị chiến lược:
❤️ Chương 2. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu Marketing
❤️ Chương 3. Phân tích môi trường bên phía ngoài
❤️Chương 4. Phân tích tác động của môi trường bên trong
❤️Chương 5. Chiến lược cấp công ty
-~-~~-~~~-~~-~-
👍 Mai Khắc Thành – Khoa Quản trị tài chính – Trường ĐH Hàng hải VN
👉 Email: mkthanh@vimaru.edu.vn
© Copyright by Mai Khắc Thành

Từ khóa: tài liệu môn quản trị chiến lược, tài liệu môn quản trị chiến lược, tài liệu môn quản trị chiến lược

Comments