Quản trị là gì – phân biệt quản trị và quản lý Subcribe: Kho học kiến thức kỹ năng: #chiasekienthuc #cohoilamgiau …

Từ khóa: kỹ năng của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị, kỹ năng của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị, kỹ năng của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị