Danh sách nhóm
Trần Thị Bé Thi (NT)
Nguyễn Hữu Dũng
Trần Nhật Khoa
Hồ Ngọc Tú
Huỳnh Thanh Phong
Đặng Trần Phương Uyên
Nguyễn Gia Bảo

#Ludo #Impes #VinfastKlara #KlaraS #Vingroup #Xemaydien #Vinfast

Từ khóa: quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing