QUYỀN NĂNG GIAO ƯỚC HUYẾT (Phần 11) | Ms. Simon Poster | Dịch giả: Ms. Ngô Minh Hòa —————– Newlife Saigon. —————– ✓ Theo dõi fanpage …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc