Hãng âm thanh BangvàOfulsen danh tiếng đã tạo ra một loại sản phẩm không tồn tại đối thủ trong hạng cân “Nhỏ trong lòng bàn tay”. Nó xứng đáng là người bạn đồng …

Từ khóa: loa b& o, loa b& o, loa b& o