Nghệ thuật Marketing Nhật Bản của tác giả Kenichi Ohmae là cuốn sách tập hợp quy trình tư duy và những kỹ thuật lập kế hoạch rất cần thiết của những công ty có tên tuổi.

Từ khóa: tư duy của chiến lược gia, tư duy của chiến lược gia, tư duy của chiến lược gia