Video này sẽ giới thiệu đến đọc giả phần 1 quyển sách tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman. Xem toàn bộ sách tại đây: Kênh telegram: …

Từ khóa: một số giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non