Sứ mệnh Marketing (mission) được ví như trái tim của doanh nghiệp. Sứ mệnh Marketing xác định những mục đích chính của doanh nghiệp, những nguyên tắc cơ bản để định hướng cho hành động của nhân viên, đối tác và hoạt động quản trị; xác định lý do phát hành và căn cứ tồn tại, phát triển của tớ. Sứ mệnh Marketing của công ty đúng là bản tuyên ngôn của công ty đối với xã hội, tạo lợi nhuận bằng phương pháp phụng sự xã hội. Sứ mệnh Marketing thường được thể hiện dưới dạng bản tuyên bố về sứ mệnh của doanh nghiệp. những kế hoạch Marketing cần phải thống nhất với bảng tuyên bố sứ mệnh, và sử dụng bảng tuyên bố sứ mệnh như một điểm tựa trong những bước của quy trình lập kế hoạch.

Từ khóa: triết lý Marketing của vinamilk, triết lý Marketing của vinamilk, triết lý Marketing của vinamilk

Comments