Sứ mệnh – Mục đích tồn tại của một Doanh nghiệp | Marketing Tỉnh thức

Sứ mệnh – mục đích thực sự, sâu sắc nhất của Doanh nghiệp là ý niệm quan trọng nhất của đời sống.
toàn bộ những tổ chức hiện nay viết về Sứ mệnh, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu về Sứ mệnh sâu sắc đến mức độ thế nào…
Sứ mệnh của Đức Phật là gì? Sứ mệnh của Chúa Giê-su là gì? Sứ mệnh của Ngài Muhammad là gì? Sứ mệnh của Mẹ Theresa là gì?… Và rồi sứ mệnh của chúng ta là gì nên nó đang kiến tạo cuộc đời chúng ta như vậy!!!
Và rồi chúng ta đang xây dựng Sứ mệnh Doanh nghiệp của tôi là cái gì??? Sứ mệnh của doanh nghiệp của bạn là gì??? Đâu là mục đích tồn tại của một Doanh nghiệp?
Thương mời cả nhà cùng theo dõi video:

Nội dung chính:
1. Sứ mệnh doanh nghiệp
00:00 Ý niệm quan trọng nhất của đời sống: “Sứ mệnh” Intro
01:28 Ý niệm Doanh nghiệp
03:10 Ý niệm quan trọng nhất của đời sống: “Sứ mệnh”

2. Những mục đích Marketing của chúng ta hiện tại
03:42 10 mục đích Marketing của chúng ta hiện tại
09:40 Liệu những mục đích Marketing của chúng ta có tương thích???

3. Mục đích thực sự của Marketing
13:49 Mục đích thực sự của Marketing
14:05 Định nghĩa về Sứ mệnh – mục đích thực sự, sâu sắc nhất của Doanh nghiệp
Mục đích thực sự của Marketing
17:33 Phải vượt lên trên tiền bạc
20:43 Khát khao phục vụ người khác
22:56 Định nghĩa lại về Marketing

4. Những lý do sâu sắc hơn để phát triển 1 Business
35:08 4 lý do sâu sắc hơn để phát triển 1 Business

🔔 Đăng ký kênh để theo dõi những bài học tiếp theo cùng Beli Coaching:
🌻 Đăng ký kênh hoặc theo dõi trang thông tin chính thức của BELI COACHING để được update những chia sẽ mới nhất :
💒Tham gia Group xã hội “Ngôi nhà Tỉnh thức”để cùng giao lưu, học hỏi, sẻ chia:
🎯 Instagram Beli Coạching:

#ngoinhatinhthuc​
#belicoaching​
#kinhdoanhtinhthuc

Từ khóa: một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non