cuốn sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Phần 1: Những vấn đề chung về Chương trình hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm lớp 1
Giảng viên: PGS.TS. Phó Đức Hòa

Từ khóa: một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Comments