nối tiếp phần 1 phỏng vấn vui cùng 1 bạn nữ sinh của trường , thi phần 2 này chúng tôi được 1 bạn dẫn đi tham quan cơ sở hạ tầng của trường Y Tế Công …

Từ khóa: ĐH y tế công cộng, ĐH y tế công cộng, ĐH y tế công cộng