Bài hát “Thanh Xuân UKH” do những sinh viên và cựu sinh viên của Trường Đại học Khánh Hoà sáng tác và trình bày nhằm chào đón các em Tân sinh viên …

Từ khóa: đại học khánh hòa, đại học khánh hòa, đại học khánh hòa